Tại Việt Nam có quy định nào về dịch vụ cấp cứu, vận chuyển người bệnh không? Vanchuyencapcuu.net xin trả lời rằng Việt Nam có quy định rõ ràng về dịch vụ cấp cứu, vận chuyển người bệnh nên bạn hãy yên tâm về chất lượng của chúng tôi, dịch vụ khẩn trương và nhân đạo nhất.

Quy-trinh-chuyen-benh-nhan
Quy trình chuyển bệnh nhân của vanchuyencapcuu.net

1. Điều kiện cấp giấy phép hoạt động dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh

Điều kiện 1: Về thiết bị, phương tiện vận chuyển y tế
– Có đủ phương tiện vận chuyển, thiết bị, dụng cụ y tế, hộp thuốc chống choáng và đủ thuốc cấp cứu bảo đảm an toàn cho người bệnh;
– Có đủ phương tiện vận chuyển, dịch vụ cấp cứu bảo đảm vệ sinh môi trường khi chuyển người bệnh.
Điều kiện 2: Về nhân sự
– Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh trong nước và ra nước ngoài phải đáp ứng các điều kiện sau:
+ Là bác sỹ có chứng chỉ hành nghề;
+ Có giấy chứng nhận đã được học về chuyên ngành hồi sức cấp cứu;
+ Có thời gian khám bệnh, chữa bệnh ít nhất là 54 tháng.

– Ngoài người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật nêu trên, các đối tượng khác làm việc trong cơ sở dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh trong nước và ra nước ngoài nếu có thực hiện việc khám bệnh, chữa bệnh thì phải có chứng chỉ hành nghề và chỉ được thực hiện việc khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi công việc được phân công.Việc phân công phải phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn được ghi trong chứng chỉ hành nghề của người đó.

Điều kiện 3:
Cơ sở phải có hợp đồng với công ty dịch vụ hàng không nếu cơ sở đăng ký vận chuyển người bệnh ra nước ngoài.

Điều kiện 4:
Cơ sở có phạm vi hoạt động chuyên môn: Cấp cứu, vận chuyển người bệnh trong nước và ra nước ngoài.

2. Văn bản pháp luật

– Luật khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23/11/2009;
– Nghị định số 87/2011/NĐ-CP ngày 27/9/2011 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh;
– Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ Y tế Hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;
– Thông tư số 03/2013/TT-BTC ngày 08/01/2013 của Bộ Tài chính Quy định phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện; thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề y, dược; lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu trang thiết bị y tế, dược phẩm; cấp chứng chỉ hành nghề y; cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám, chữa bệnh.

ĐẶNG MINH HẢI CEO & FOUNDER HDCARE

Hotline: 01267.115.115

One thought on “Quy định về dịch vụ cấp cứu, vận chuyển người bệnh

  1. Pingback: Dịch vụ cấp cứu bệnh viện Chợ Rẫy - HDcare

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *